I Ahoot Media skaber vi engagement og levende læring i undervisningen. Vores mission er at lave interaktive oplevelser, som fascinerer eleverne fordi de lever sig ind i læringen. Engagement er fundamentet for motivation, og motivation er startskuddet for læring.

Vi har produceret digitale læringsspil siden virksomhedens opstart i 2017. Derudover afvikler vi i Ahoot Media også undervisning i spiludvikling og såkaldte Game Jams og Hackathons for uddannelsesinstitutioner og private virksomheder. Disse events fokuserer på hurtig, intensiv produktudvikling af spil eller anden digital løsning på et givent tema eller problemstilling henholdsvis. I den forbindelse har vi udviklet forskellige digitale værktøjer til at lette læring af spiludvikling. 

Hvorfor bruge læringsspil?

Moderne, digital læring handler ikke blot om at sætte strøm til bøger. Internetbaseret læring tillader tilgængelighed for alle, uafhængigt af tid, geografi, og teknologi. Men moderne læring rummer også en uudnyttet kapacitet for interaktiv inddragelse og aktiv indlæring ved at gøre brug af læringsspil.

Læringsspil gør det muligt for eleven at manipulere læringsmaterialet direkte, hvilket giver mulighed for at eksperimentere og forstå forskellige dynamikker bedre end traditionelle læringsmidler. Læringsspil kan også simulere begreber som ellers ville være omkostningsfulde, eller ligefrem umulige at lave som praktiske øvelser.

Læringsspil giver mulighed for at afveksle fra den normale undervisning, på en unik måde som stimulerer hukommelse, kognition og motivation ulig noget andet læringsmateriale. Endeligt tillader læringsspil at den studerende elev kan udforske og eksperimentere i eget tempo og niveau, hvilket afhjælper personlige læringsveje og skaber et læringsrum uden frygt for at fejle.

Læringsspil er et nyttigt værktøj i den moderne lærers redskabskasse, da læringsspil kan sikre motivation, morskab og fastholdelse i en tid med fjernundervisning og e-læring.

Serious games til seriøse lærere og elever

Vi designer ud fra en filosofi der hedder, at undervisere skal have mest mulig gavn ud af vores læringsspil, og elever skal have den mest læringsrige, og involverende oplevelse overhovedet muligt.

Derfor er der i vores læringsspil særlige lærevejledninger, så du hurtigst muligt kan anvende vores læringsspil i undervisningen. Derudover kommer vores spil også med forslag til forløb og


Holdet bag Ahoot Media

Vi er en lille, agil virksomhed der varetager hurtig og komplet produktionen af digitale læringsspil, da vi tilsammen dækker de nødvendige kompetencer fra konceptfasen til endelig udbredelse og implementering. 

Vi har erfaring med at udvikle både egne spil og producere læringsspil i samarbejde med kunder.
Co-creation processen er essentiel for vores udvikling af læringsspil og produkter. Med dette forstås at vi involverer både undervisere og elever i vores produktion, så produktet ender med at blive mest muligt relevant for vores brugergrupper. 

Lars Tornbjerg

Lars Tornbjerg

Hoved Game designer
Producer
Blæksprutte
Emil Vad

Emil Vad

Programmør
Teknisk troldmand
Bo Thomas Michelsen Ahoot Media

Bo Thomas Michelsen

Spilinstruktør
Grafiker
Gymnasielærer

Nogle af vores kunder


Vores værdier

Samskabende
Vi udvikler praktiske anvendelige løsninger for de folk der skal anvende vores spil.

Agile
Vi er hurtige til at tilpasse os nye udfordringer og muligheder – vi laver din opgave hurtigt og effektivt.

Innovative
Vi skubber grænserne for hvor, hvornår og hvorledes spil kan anvendes.

Læringsansvarlige
Vi er veluddannede legebørn – og vi bygger spil på akademisk forskning og praktisk erfaring.

Oplevelsesorienteret
Læring skal gøres til en særlig oplevelse. Vi lærer og forandres af historier og stærke indtryk.

Iterative
Den rigtige version er sjældent den første, hvorfor vi tror på at flere iterationer er vejen at gå.