I Ahoot Media skaber vi engagement og levende læring i undervisningen. Vores mission er at lave interaktive oplevelser, som fascinerer eleverne fordi de lever sig ind i læringen. Engagement er fundamentet for motivation, og motivation er startskuddet for læring.

Vi har produceret digitale læringsspil siden virksomhedens opstart i 2017. Derudover afvikler vi i Ahoot Media også undervisning i spiludvikling og såkaldte Game Jams og Hackathons for uddannelsesinstitutioner og private virksomheder. Disse events fokuserer på hurtig, intensiv produktudvikling af spil eller anden digital løsning på et givent tema eller problemstilling henholdsvist. I den forbindelse har vi udviklet forskellige digitale værktøjer til at lette læring af spiludvikling. 

Hvorfor bruge læringsspil?

Moderne, digital læring handler ikke blot om at sætte strøm til bøger. Internet-baseret læring tillader tilgængelighed for alle, uafhængigt af tid, geografi, og teknologi. Men moderne læring rummer også en uudnyttet kapacitet for interaktiv inddragelse og aktiv indlæring ved at gøre brug af læringsspil.

Læringsspil gør det muligt for eleven at manipulere læringsmaterialet direkte, hvilket giver mulighed for at eksperimentere og forstå forskellige dynamikker bedre end traditionelle læringsmidler. Læringsspil kan også simulere begreber som ellers ville være omkostningsfulde, eller besværlige at lave som praktiske øvelser.

Derudover giver anvendelsen af læringsspil mulighed for at afveksle fra den normale undervisning, på en måde som stimulerer hukommelse, kognition og motivation. Endeligt tillader læringsspil at man kan udforske og eksperimentere i eget tempo og niveau, hvilket afhjælper personlige læringsveje og skaber et læringsrum uden frygt for at fejle.

Vi designer ud fra en filosofi der hedder, at undervisere skal have mest mulig gavn ud af vores læringsspil, og elever skal have den mest læringsrige, og involverende oplevelse overhovedet muligt.


Holdet bag Ahoot Media

Vi er en lille, agil virksomhed der varetager hurtig og komplet produktionen af digitale læringsspil, fra start til slut, da vi tilsammen dækker de nødvendige kompetencer fra koncept til endelig udbredelse og implementering. 

Vi har erfaring med at udvikle både egne spil og producere læringsspil i samarbejde med kunder.
Co-creation processen er essentiel for vores udvikling af læringsspil og produkter. Med dette forstås at vi involverer både undervisere og elever i vores produktion, så produktet ender med at blive mest muligt relevant for vores brugergrupper. 

Lars Tornbjerg

Game designer
Producer
Blæksprutte

Emil Vad

Programmør
Teknisk troldmand

Bo Thomas Michelsen

Spilinstruktør
Grafiker
Gymnasielærer

Nogle af vores kunder


Vores værdier

Samskabende
Vi udvikler til og med den praktiker der skal anvende vores spil.

Agile
Vi er hurtige til at tilpasse os nye udfordringer og muligheder.

Innovative
Vi skubber grænserne for hvor, hvornår og hvorledes spil kan anvendes.

Læringsansvarlige
Veluddannede legebørn – bygger på forskning og praktisk erfaring.

Oplevelsesorienteret
Læring skal gøres til en særlig oplevelse. Vi lærer og forandres af historier og stærke indtryk.

Iterative
Vi lærer gennem gentagelser – vi tester og afprøver hele tiden.

Theme: Overlay by Kaira
Copyright Ahoot Media 2020